Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Εργασία στο Δήμο Βόλου


Ποιές ειδικότητες ζητά ο Δήμος Βόλου.
Τέλος Φεβρουαρίου η προκήρυξη. 2 Μαΐου οι προσλήψεις

Τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνει η επίσημη προκήρυξη των 600 θέσεων εργασίας στο Δήμο Βόλου και χρειάζεται στη συνέχεια μια διαδικασία δυο μηνών για την κατάθεση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν και της αξιολόγησης αυτών από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ σύμφωνα με το  ΑΣΕΠ για να γίνουν οι προσλήψεις.
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο κ. Απόστολο Παντσά, από την 1η Μάιου 2012 ο Δήμος Βόλου θα έχει στη διάθεσή του, τους εργαζόμενους για την χρησιμοποίησή τους σε κοινωφελείς σκοπούς και έργα.

Οι θέσεις αναλυτικά
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)
Τομέας Παρέμβασης: Αστικό Περιβάλλον
Περίοδος απασχόλησης 1/6/2012-31/10/2012
Συντήρηση και εξωραϊσμός Αθλητικών εγκαταστάσεων
Ελαιοχρωματιστές ΥΕ/ΔΕ 4 , Υδραυλικοί ΥΕ/ΔΕ 4 , Ηλεκτρολόγοι ΤΕ 2, Ξυλουργοί ΥΕ/ΔΕ 3, Εργάτες Κήπων-Κηποτεχνίτες 5, Εργάτες Γενικών καθηκόντων ΥΕ 4
Εξωραϊσμός αύλειων χώρων παιδικών σταθμών
Ελαιοχρωματιστές ΥΕ/ΔΕ 4, Εργάτες Γενικών καθηκόντων ΥΕ 6, Υδραυλικοί ΥΕ/ΔΕ 2, Εργάτες Κήπων-Κηποτεχνίτες 3, Ξυλουργοί ΥΕ/ΔΕ 1, Προσωπικό καθαριότητας 4
Τομέας Παρέμβασης: Εκπαίδευση
Ενέργεια 1: «Εκπαιδεύω τα παιδιά »
Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ 1, Νηπιαγωγοί ΠΕ 11, Βοηθοί Νηπιαγωγών ΔΕ (γνώστες θεατρικού παιχνιδιού ή μουσειακής αγωγής ή πολιτισμού) 10, Γυμναστές ΠΕ 3, Εικαστικών Πε 6, Κεραμίστες ΔΕ 2, Χορευτές ΔΕ 2
Ενέργεια 2: Εξωσχολικά προγράμματα και δράσεις για νέους
Θεατρολόγος πΕ 2, Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Τομέας Πολιτισμού και νέων μέσων ή Πολιτισμικής τεχνολογίας και Επικοινωνίας 2
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός
Ενέργεια 1: Δραστηριοποίηση παιδιών σε μη διαδεδομένα αθλήματα
Γυμναστές ΠΕ 10
Ενέργεια 2 : Αθλητισμός και Υγεία
Γυμναστές ΠΕ 4
Ενέργεια 3: Διεύρυνση Ωραρίου μουσείων και βιβλιοθηκών
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΠΕ 1, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών 1, Γενικών Καθηκόντων ΔΕ 5, Βιβλιοθηκονόμος ΤΕ 3, Βιβλιοθηκονόμος ΠΕ 1
Ενέργεια 4 : Δράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς
Γραφίστες 2, Συντηρητές Έργων Ζωγραφικής ΙΕΚ/ΤΕΙ 2, Συντηρητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού 1, Ελαιοχρωματιστές ΥΕ/ΔΕ 4, Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ 4, Προσωπικό Καθαριότητας 4, Ενδυματολόγοι ΙΕΚ/ΤΕ 1
Ενέργεια 6 : Υλοποίηση Προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης
Γυμναστές ΠΕ 5, Γραμματειακή υποστήριξη ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ 2
Ενέργεια 7 : Καθαρισμός και διαφύλαξη – συντήρηση διατηρητέων μνημείων (δίκτυο καλντεριμιών, κρηνών κλπ)
Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ΔΕ 5
Δ. Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Ναυγοσώστες ΔΕ 10
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ 1, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΠΕ 1, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ 3 ΒΟΗΘΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕ (ΓΝΩΣΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ή ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) 10, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕ 5, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ 2, ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 2, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ 22, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ 1, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 6, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΕ/ΔΕ 12, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΙΕΚ/ΤΕ 1, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ΔΕ 19, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ-ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 8, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ 2, ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 2, ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ ΔΕ 2, ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΕ 10, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 11, ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΥΕ/ΔΕ 4, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ/ΤΕ 1 ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 1, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΕ/ΔΕ 6 ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΔΕ 2
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β)
Ενέργεια 1: Εξωραϊσμός, βελτίωση και αποκατάσταση εγκαταστάσεων
Ελαιοχρωματιστές ΥΕ/ΔΕ 12
Ενέργεια 2: Εργασίες πρόληψης από φυσικές καταστροφές
Εργάτες ΥΕ/ΔΕ 28
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ/ΔΕ 12, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΕ/ΔΕ 28
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)
Α. Τομέας Παρέμβασης: Κοινωνικός 
Ενέργεια 1: Υπηρεσίες φροντίδας Μέριμνας ηλικιωμένων
Οικιακοί Βοηθοί ΥΕ/ΔΕ/ΙΕΚ 8, Κοινωνικοί Φροντιστές βοηθοί ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4
Ενέργεια 2: Υπηρεσίες φροντίδας Δημιουργική Απασχόληση ΑμεΑ
Κοινωνικοί Φροντιστές βοηθοί ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ/ Ειδικής Αγωγής όλων των ειδικοτήτων 2, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ΠΕ 2, Γεωπόνοι ΠΕ 2
Ενέργεια 3: Υπηρεσίες φροντίδας Μέριμνας Παιδιών Ρομά
Κοινωνικοί Φροντιστές ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4
Ενέργεια 4: Κοινωνικό Παντοπωλείο
Εργάτης ΥΕ/ΔΕ 2
Ενέργεια 5: Ανακύκλωση Ρουχισμού, Βιβλίων, Ηλεκτρικών Συσκευών – Δίκτυο Ανταλλαγών
Εργάτες ΥΕ/ΔΕ 6
Ενέργεια 6: Καταπολέμηση των διακρίσεων – Διαμεσολαβητές
Διαμεσολαβητές-Ρομά με εμπειρία ή εκπαίδευση σε δράσεις για τους Ρομά ΥΕ/ΔΕ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 2, Διαμεσολαβητές-μετανάστες με εμπειρία ή εκπαίδευση σε ενέργειες υπέρ της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ΥΕ/ΔΕ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4
Ενέργεια 7 : Νυχτερινή Εφημερία για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών
Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ΠΕ 1, Νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ ή Επισκέπτες Υγείας ΤΕ 2
Ενέργεια 8 : Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του δικτύου Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης
Διοικητικοί ΔΕΤΕ/ΠΕ με γνώση η/υ 1
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΥΕ/ΔΕ/ΙΕΚ 8, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 8, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕ/ΠΕ 3, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ 2, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 8, ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ/ΔΕ 8, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΕ/ΔΕ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 6, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ/ΠΕ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ 2, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΗΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ για τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Μαγνησίας – Δήμος Βόλου)
Α. Τομέας Παρέμβασης: Αστικό Περιβάλλον 
Ενέργεια 1: Αποκατάσταση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος – χώροι πρασίνου Δήμου Βόλου
Εργάτες ΥΕ/ΔΕ 184, Οδηγοί ΥΕ/ΔΕ 10, Υδραυλικοί YE/ΔΕ 8, Τεχνίτες Μηχανημάτων 4, Οδηγοί Γ κατηγορίας ΥΕ/ΔΕ 2
Ενέργεια 2: Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βόλου
Τεχνίτες Οικοδόμοι ΥΕ/ΔΕ 8, Εργάτες ΥΕ/ΔΕ 6, Ηλεκτρολόγοι ΔΕ/ΤΕ 4, Υδραυλικοί YE/ΔΕ 4, Ελαιοχρωματιστές ΥΕ/ΔΕ 11, Οδηγοί ΥΕ/ΔΕ 2, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 2, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ/ΠΕ 1, Έργων Υποδομής ΤΕ 2
Ενέργεια 3: Διευκόλυνση της προσβασιμάτητας σε πεζοδρόμια και αποκατάσταση οδοστρώματος
Τεχνίτες Οικοδόμοι ΥΕ/ΔΕ 6, Εργάτες ΥΕ/ΔΕ 6, Οδηγοί 2, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 1, Έργων Υποδομής ΤΕ 1
Ενέργεια 4: Καθαίρεση Πινακίδων και καθαρισμός στύλων , πινακίδων οδοσήμανσης και προσόψεων δημοτικών κτιρίων
Εργάτες Γενικών καθηκόντων ΥΕ/ΔΕ 31
Ενέργεια 5: Καθαρισμός συνοικίας Αγ. Στεφάνου και οδού Βόλου -Πορταριάς-Χανίων-Δράκειας, οδού Βόλου-Κουκουράβας-Μακρυνίτσας
Εργάτες Γενικών καθηκόντων ΥΕ/ΔΕ 19
Β. Τομέας Παρέμβασης: Κοινωνικός 
Ενέργεια 1: Λειτουργία Εντευκτηρίου στα ΚΑΠΗ για την εμψύχωση και τη δραστηριοποίηση των μελών του μέσα από τις ομάδες δραστηριότητας
Κεραμίστες ΔΕ 2, Μουσικοί ΔΕ/ΠΕ 1, Γυμναστές ΠΕ 1, Επιμορφωτής Θεατρολογίας ΠΕ 1, Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων 8
Ενέργεια 2: Φροντίδα και Μέριμνα ηλικιωμένων και ΑμεΑ
Νοσηλευτές ΤΕ 2, Γραμματειακή υποστήριξη ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 2, Καθαρίστριες ΥΕ 2, Οικογενειακοί Βοηθοί ΥΕ/ΔΕ/ΤΕ 10, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ΠΕ 2
Ενέργεια 3: Συνοδεία και στήριξη ΑμεΑ
Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων ΥΕ/ΔΕ 10, Επισκέπτριες Υγείας ΤΕ 2, Διοικητική Υποστήριξη ΔΕ 2, Πληροφορική ΤΕ/ΠΕ 2, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ΠΕ 2
Ενέργεια 4: Συμβουλευτική , εμψύχωση οικογενειών με οικονομικά προβλήματα
Κοινωνιολόγος ΠΕ 1, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ ΠΕ 1, Διοικητική Υποστήριξη ΔΕ 1, Πληροφορική ΠΕ/ΤΕ 1
Ενέργεια 5: Στήριξη – Ενημέρωση ΡΟΜΑ
Επισκέπτριες Υγείας ΤΕ 1, Πληροφορικοί ΠΕ/ΤΕ 1

Γ. Τομέας Παρέμβασης: Πολιτική Προστασία 

Ενέργεια 1: Φύλαξη Δασών
Δασοφύλακες ΔΕ/ΤΕ 8

Δ. Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός 

Ενέργεια 1: Εξυπηρέτηση Τουριστών
Διοικητικοί ΠΕ με γνώση ξένων γλωσσών 4
Ενέργεια 2: Προώθηση προϊόντων
Διοικητικοί ΤΕ/ΠΕ 3
Ενέργεια 3: Διευκολυντές πόλης
Διοικητικοί ΔΕ με γνώση ξένων γλωσσών 12
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ/ΔΕ 196, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ 2, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ 1, ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕ/ΤΕ 8, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕ 3, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 12, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 4, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ/ΠΕ 3, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΕ/ΔΕ 11, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 1, ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ 3, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ/ΔΕ 50, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ 3, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ/ΤΕ 4, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/ΠΕ 1, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΥΕ 2, ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ ΔΕ 2, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕ/ΠΕ 5, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 1, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΔΕ/ΠΕ 1, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ/ΠΕ 2, ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ/ΔΕ 2, ΟΔΗΓΟΙ ΥΕ/ΔΕ 14, ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΥΕ/ΔΕ 4, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΥΕ/ΔΕ/ΤΕ 10, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕ/ΠΕ 4, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΕ/ΔΕ 4, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΥΕ/ΔΕ 14, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ YE/ΔΕ 12
magnesianews

Δεν υπάρχουν σχόλια: